• Filtruj
  Nazwa Kategoria Producent
E-USŁUGI WYRYS I WYPIS Z MPZP E-usługi GISON
E-USŁUGA INFORMACJA O ZAGOSPODAROWANIU DZIAŁKI E-usługi GISON
E-USŁUGI WYRYS I WYPIS ZE STUDIUM E-usługi GISON
E-USŁUGA UPROSZCZONY WNIOSEK Z MPZP E-usługi GISON
E-USŁUGI ZAŚWIADCZENIE Z MPZP E-usługi GISON
E-USŁUGI ZAŚWIADCZENIE ZE STUDIUM E-usługi GISON
E-USŁUGI WYDANIE WZ E-usługi GISON
E-USŁUGI WYDANIE ULICP E-usługi GISON
E-USŁUGI SPORZĄDZENIE MPZP E-usługi GISON
E-USŁUGI ZMIANA MPZP E-usługi GISON
E-USŁUGI ZMIANA STUDIUM E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O REMONT DROGI GMINNEJ E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UMIESZCZENIE URZĄDZENIA W PASIE DROGOWYM E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O DZIERŻAWĘNIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O OPINIĘ W SPRAWIE ZGODNOŚCI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z USTALENIAMI MPZP E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O USTALENIE OPŁATY PLANISTYCZNEJ PRZED ZBYCIEM NIERUCHOMOŚCI E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O USTALENIE POMNIKA OCHRONY PRZYRODY E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O LOKALIZACJI NA DANEJ NIERUCHOMOŚCI FORM OCHRONY PRZYRODY E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O LOKALIZACJI NA DANEJ NIERUCHOMOŚCI STREF OCHRONNYCH E-usługi GISON
E-USŁUGA ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW E-usługi GISON