Cyberprzestrzeń i Bezpieczeństwo Informacji

Kategoria: Szkolenia
Dodany przez: Agnieszka Wróbel

Skierowany do:

Jednostki samorządu terytorialnego

Wybrane zagadnienia

  • Cyberprzestrzeń jako źródło szans i zagrożeń w funkcjonowaniu każdej organizacji
  • Specyfika zagrożeń w cyberprzestrzeni
  • Ramy prawne i standardy bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • Krajowe Ramy Interoperacyjności i normy ISO jako wymóg ustawowy
  • Incydent i naruszenia w cyberbezpieczeństwie - praktyczne kompendium zachowania i obsługi
  • Rola audytu w funkcjonowaniu systemu cyberbezpieczeństwa
  • Ochrona danych osobowych a wymagania ochrony informacji
  • Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji jako proces i system- dokumentacja normatywna i operacyjna
  • Przegląd zasad stosowania najważniejszych zabezpieczeń informatycznych

Trenerzy

Posiadamy etatowy 20 osoby, jako doświadczony zespół ekspertów/audytorów z kwalifikowanymi certyfikatami audytorów wiodących ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000, oraz  ISO 37001, ISO 27701, wielu ukończyło studia podsypkowe lub kursy z bezpieczeństwa informacji lub  ochrony danych osobowych, będąc także czynnymi. Przeprowadziliśmy skutecznie audyt bezpieczeństwa w ponad 300 jednostkach finansówü publicznych i komercyjnych m.in. w   szpitalach, administracji rządowej (ministerstwa, centralne ośrodki decyzyjne), jednostkach samorządowych, sądach, lotniskach, bankach i podmiotach komercyjnych.  Firma posiada akredytowany certyfikat bezpieczeństwa ISO 27001 w zakresie przeprowadzania audytów i wdrożeń systemów SZBI. Przygotowujemy do certyfikacji systemów zarzadzania. Prowadzimy szkolenia. Posiadamy ubezpieczenie AC, zaplecze prawne i techniczne.