Szkolenie eIDAS

Kategoria: Szkolenia
Producent: MADKOM [produkty]
Dodany przez: Super User

Kierowane do:

Pracowników administracji publicznej, którzy chcą pozyskać praktyczne umiejętności pozwalające na stworzenie od podstaw lub modyfikację już istniejących usług elektronicznych na platformie ePUAP. Zakres szkolenia obejmuje również podstawy budowy formularzy elektronicznych, które umożliwią poprawne zaimplementowanie gotowego formularza elektronicznego do usługi elektronicznej lub pozwolą na wprowadzenie ewentualnych zmian w istniejącym formularzu elektronicznym.

Wybrane zagadnienia:

  • Stworzenie i publikacja opisu usługi elektronicznej
  • Zdefiniowanie karty usługi
  • Połączenie usługi z odpowiednią aplikacją i formularzem
  • Opublikowanie kompletnej usługi 
  • Modyfikacja już opublikowanej usługi
  • Modyfikacja formularza w już opublikowanej usłudze

Szkolenie uzupełniające:

Szkolenie z tworzenia wzorów i formularzy elektronicznych na platformie ePUAP - 16 godzinne

 


Wszystkie szkolenia realizujemy zgodnie z oczekiwaniem Klienta zarówno w aspekcie godzinowym, formy szkolenia jak i zakresu. Preferowane formy szkoleń to szkolenia grupowe z wykorzystaniem komputerów szkoleniowych lub szkolenia przeprowadzane bezpośrednio przy stanowiskach pracy.

Doświadczenie Trenerów:

W skład zespołu trenerów wchodzi osiem osób. Każda z nich posiada bogate doświadczenie w zakresie technologii wdrażania i szkoleń systemów informatycznych (IT), szczególnie w zakresie prowadzenia szkoleń, wdrożeń – przeprowadzania zajęć praktycznych (warsztatowych) z platformy ePUAP, systemu elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznych usług publicznych, w tym również regulacji prawnych dotyczących informatyzacji Państwa na rzecz jednostek administracji publicznej.

Doświadczenie podparte jest aktywnym uczestnictwem w wielu projektach wdrożeniowych jak

i szkoleniowych na terenie całego kraju.

Zapytaj o produkt