Szkolenie z zarządzania dokumentami elektronicznymi zgodnie z KPA i Instrukcją Kancelaryjną – 8 godzinne.

Kategoria: Szkolenia
Producent: MADKOM
Dodany przez: Super User

Kierowane do:

Pracowników zainteresowanych pracą z systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentacji (jako systemem wspomagającym) oraz pracą w kancelaryjnym trybie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Uczestnicy szkolenia mogą poznać między innymi aspekty prawne i techniczne komunikacji elektronicznej oraz niezbędne warunki dla wdrożenia systemu EZD.

Wybrane zagadnienia:

 • Podstawowy system kancelaryjny – tradycyjny i EZD
 • Aspekty prawne komunikacji elektronicznej
 • Przyjęcie dokumentu elektronicznego środkami komunikacji elektronicznej oraz na nośnikach informatycznych
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Zarządzanie dokumentacją w systemie EOD oraz EZD
 • Weryfikacja poprawności dokumentu elektronicznego
 • Sposoby identyfikacji i autoryzacji stosowane w e-administracji w kontekście eIDAS
 • Weryfikacja poprawności podpisu kwalifikowanego oraz profilu zaufanego
 • Czynności stron i uczestników postępowania w formie elektronicznej zgodnie z KPA i Instrukcją Kancelaryjną
 • Omówienie zagadnień związanych ze zmianą formy naturalnego dokumentu elektronicznego na papierowy
 • Prezentacja dokumentów UPO tworzonych dla dokumentów przychodzących jak i wychodzących
 • Omówienie wewnętrznego obiegu dokumentów zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej
 • Prowadzenie spraw w systemie EZD na przykładach – obsługa dokumentacji w formie elektronicznej,
 • Tworzenie dokumentów elektronicznych (decyzje, postanowienia, wezwania, protokoły, adnotacje )
 • Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego pod określonymi rodzajami dokumentów
 • Doręczanie dokumentów elektronicznych na ESP środkami komunikacji elektronicznej z poziomu systemu ePUAP
 • Udostępnianie akt w formie elektronicznej
 • Sporządzanie kopii, odpisów dokumentacji
 • Archiwizacja dokumentacji (spraw, dokumentów, nośników informatycznych, zawartości składów chronologicznych) w trybie tradycyjnym i trybie EZD