Szkolenie z obsługi kancelarii urzędu i BOI przez ESP - 8 godzinne.

Kategoria: Szkolenia
Producent: MADKOM [produkty]
Dodany przez: Super User

Kierowane do:

Pracowników obsługujących korespondencję przychodzącą i wychodzącą z podmiotu oraz sekretariatów. Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy dotyczącej postępowania z dokumentami elektronicznymi oraz obsługą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (platformy ePUAP) w zakresie korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

Wybrane zagadnienia:

 • Podstawowe informacje dotyczące platformy ePUAP
 • Podstawy funkcjonowania platformy ePUAP
 • Podmiot publiczny w ePUAP
 • Interesant w ePUAP
 • Zakładanie konta interesanta
 • Forma prezentacji usług elektronicznych
 • Składowe usług elektronicznych w tym opis sprawy, karta sprawy, formularz elektroniczny
 • Profil zaufany w praktyce: uzyskanie profilu zaufanego, wykorzystanie profilu zaufanego przez interesanta, wykorzystanie podpisu kwalifikowanego przez interesanta
 • Wypełnienie formularza elektronicznego w ePUAP
 • Podpisanie dokumentu elektronicznego w ePUAP
 • Weryfikacja podpisu elektronicznego
 • Weryfikacja UPP
 • Omówienie zagadnień związanych z doręczaniem dokumentów elektronicznych
 • Omówienie UPD
 • Omówienie skutków prawnych nieodebrania dokumentu elektronicznego przez Urząd jak i interesanta w aspekcie UPP oraz UPD

 


Wszystkie szkolenia realizujemy zgodnie z oczekiwaniem Klienta zarówno w aspekcie godzinowym, formy szkolenia jak i zakresu. Preferowane formy szkoleń to szkolenia grupowe z wykorzystaniem komputerów szkoleniowych lub szkolenia przeprowadzane bezpośrednio przy stanowiskach pracy.

Doświadczenie Trenerów:

W skład zespołu trenerów wchodzi osiem osób. Każda z nich posiada bogate doświadczenie w zakresie technologii wdrażania i szkoleń systemów informatycznych (IT), szczególnie w zakresie prowadzenia szkoleń, wdrożeń – przeprowadzania zajęć praktycznych (warsztatowych) z platformy ePUAP, systemu elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznych usług publicznych, w tym również regulacji prawnych dotyczących informatyzacji Państwa na rzecz jednostek administracji publicznej.

Doświadczenie podparte jest aktywnym uczestnictwem w wielu projektach wdrożeniowych jak

i szkoleniowych na terenie całego kraju.

Zapytaj o produkt