Szkolenie z tworzenia wzorów i formularzy elektronicznych - 16 godzinne.

Kategoria: Szkolenia
Producent: MADKOM
Dodany przez: Super User

Kierowane do:

Pracowników administracji publicznej, którzy chcą pozyskać zaawansowane umiejętności pozwalające na stworzenie wzoru dokumentu elektronicznego oraz formularza elektronicznego, który docelowo ma być składową usługi elektronicznej na platformie ePUAP.

Wybrane zagadnienia:

 • Stworzenie projektu wizualizacji dokumentu elektronicznego,
 • Stworzenie projektu wyglądu formularza w oparciu o wcześniej stworzoną wizualizację dokumentu elektronicznego,
 • Zaprojektowanie struktury dokumentu elektronicznego uwzględniającej wcześniej zaprojektowaną wizualizację,
 • Zaprojektowanie struktury formularza w oparciu o wcześniej zdefiniowaną strukturę dokumentu elektronicznego,
 • Zaprojektowanie/zdefiniowanie akcji, reguł działania oraz walidacji dla poszczególnych pól formularza w oparciu o wypracowane wizualizacje i struktury formularza oraz dokumentu elektronicznego,
 • Stworzenie wzoru dokumentu elektronicznego (wizualizacji) wg wcześniej opracowanych projektów,
 • Stworzenie wzoru dokumentu elektronicznego (struktury) wg wcześniej opracowanych projektów,
 • Stworzenie wzoru dokumentu elektronicznego (wyróżnika),
 • Wygenerowanie plików wzorów (XML, XSL, XSD),
 • Implementacja podpisu elektronicznego w stworzonym wzorze,
 • Walidacja poprawności i zgodności z właściwymi standardami stworzonych plików wzoru dokumentu elektronicznego,
 • Stworzenie lokalnego środowiska deweloperskiego na ePUAP oraz opublikowanie roboczego wzoru dokumentu elektronicznego,
 • Stworzenie formularza w oparciu o wcześniej opracowany projekt,
 • Połączenie formularza z odpowiednim dla niego wzorem dokumentu elektronicznego,
 • Implementacja wcześniej zaprojektowanych akcji, reguł działania oraz walidacji w stworzonym formularzu.

 


Wszystkie szkolenia realizujemy zgodnie z oczekiwaniem Klienta zarówno w aspekcie godzinowym, formy szkolenia jak i zakresu. Preferowane formy szkoleń to szkolenia grupowe z wykorzystaniem komputerów szkoleniowych lub szkolenia przeprowadzane bezpośrednio przy stanowiskach pracy.

Doświadczenie Trenerów:

W skład zespołu trenerów wchodzi osiem osób. Każda z nich posiada bogate doświadczenie w zakresie technologii wdrażania i szkoleń systemów informatycznych (IT), szczególnie w zakresie prowadzenia szkoleń, wdrożeń – przeprowadzania zajęć praktycznych (warsztatowych) z platformy ePUAP, systemu elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznych usług publicznych, w tym również regulacji prawnych dotyczących informatyzacji Państwa na rzecz jednostek administracji publicznej.

Doświadczenie podparte jest aktywnym uczestnictwem w wielu projektach wdrożeniowych jak

i szkoleniowych na terenie całego kraju.