• Filtruj
  Nazwa Kategoria Producent
Budowa i uruchomienie eusług na plaformie ePUAP - 3 poziom dojrzałości E-usługi MADKOM
Budowa i uruchomienie eusług na plaformie ePUAP - 5 poziom dojrzałości E-usługi MADKOM
Formularze Elektroniczne ePUAP E-usługi MADKOM
Szkolenie z budowania usług elektronicznych na platformie ePUAP – 8 godzinne. Szkolenia MADKOM
Szkolenie z tworzenia wzorów i formularzy elektronicznych - 16 godzinne. Szkolenia MADKOM
Szkolenie z obsługi kancelarii urzędu i BOI przez ESP - 8 godzinne. Szkolenia MADKOM
Szkolenie z zarządzania dokumentami elektronicznymi zgodnie z KPA i Instrukcją Kancelaryjną – 8 godzinne. Szkolenia MADKOM
Szkolenie eIDAS Szkolenia MADKOM
Szkolenie z podpisu elektronicznego Szkolenia MADKOM
EZD dla jednostek podległych Systemy MADKOM
Integracja EZD z systemem Poczty Polskiej - e-Nadawca oraz z efaktura.gov.pl Systemy MADKOM
Platforma Zamówień Publicznych Platforma Zamówień Publicznych wraz z integracją z BIP oraz EZD Systemy MADKOM
Integracja posiadanych Systemów Dziedzinowych z systemem Poczty Polskiej - e-Nadawca Systemy MADKOM
Integracja EZD z posiadanymi Systemami Dziedzinowymi Systemy MADKOM
Portal Interesanta zintegrowany z posiadanymi SD wraz z aplikacją mobilną Systemy MADKOM
Biuletyn Informacji Publicznej Systemy MADKOM
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD Systemy MADKOM
Cyfrowy Urząd Systemy MADKOM
SIDAS - Budżet Systemy MADKOM
System Rezerwacji Systemy MADKOM
E-USŁUGI WYRYS I WYPIS Z MPZP E-usługi GISON
E-USŁUGA INFORMACJA O ZAGOSPODAROWANIU DZIAŁKI E-usługi GISON
E-USŁUGI WYRYS I WYPIS ZE STUDIUM E-usługi GISON
E-USŁUGA UPROSZCZONY WNIOSEK Z MPZP E-usługi GISON
E-USŁUGI ZAŚWIADCZENIE Z MPZP E-usługi GISON
E-USŁUGI ZAŚWIADCZENIE ZE STUDIUM E-usługi GISON
E-USŁUGI WYDANIE WZ E-usługi GISON
E-USŁUGI WYDANIE ULICP E-usługi GISON
E-USŁUGI SPORZĄDZENIE MPZP E-usługi GISON
E-USŁUGI ZMIANA MPZP E-usługi GISON
E-USŁUGI ZMIANA STUDIUM E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O REMONT DROGI GMINNEJ E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UMIESZCZENIE URZĄDZENIA W PASIE DROGOWYM E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O DZIERŻAWĘNIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O OPINIĘ W SPRAWIE ZGODNOŚCI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z USTALENIAMI MPZP E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O USTALENIE OPŁATY PLANISTYCZNEJ PRZED ZBYCIEM NIERUCHOMOŚCI E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O USTALENIE POMNIKA OCHRONY PRZYRODY E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O LOKALIZACJI NA DANEJ NIERUCHOMOŚCI FORM OCHRONY PRZYRODY E-usługi GISON
E-USŁUGA WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O LOKALIZACJI NA DANEJ NIERUCHOMOŚCI STREF OCHRONNYCH E-usługi GISON
E-USŁUGA ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW E-usługi GISON
Cyberprzestrzeń i Bezpieczeństwo Informacji Szkolenia
Audyt bezpieczeństwa Systemy
Pakiety biznesowe ESET Systemy
Zintegrowany System Ochrony Sieci klasy NEXT GENERATION FIREWALL I UTM Systemy
System ERP do rozliczeń usług komunalnych Systemy