Cyfrowa Gmina

Pandemia COVID unaoczniła jak bardzo potrzebujemy usług cyfrowych i jak chętnie z nich korzystamy jako mieszkańcy dużych aglomeracji, miast czy miasteczek. Przeniesienie usług związanych z działalnością Urzędów do internetu nie zawsze okazuje się łatwe w realizacji czy możliwe do wykonania w krótkim czasie. Program "Cyfrowa Gmina", ogłoszony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa finansowany ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, jest wyjściem naprzeciw potrzebom JST. Każda Gmina w Polsce może ubiegać się o środki w ramach projektu w wysokości od 100 000 zł do 2 000 000 zł.

Szczegóły poniżej.

 

628133729 PLN
Pula środków na V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU - Cyfrowa Gmina
2477 GMIN
Liczba Gmin uprawnionych do uzyskania grantu

Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

​​​Dofinansowanie można otrzymać na zadania związane z:

  • Cyfryzacją Urzędów Gmin i Miast oraz jednostek im podległych lub nadzorowanych. W ramach pozyskanych środków można zakupić sprzęt IT i oprogramowanie np. SIDAS EZD lub SIDAS mikroEZD, licencje niezbędne do realizacji e-usług np. SIDAS CU, pracy czy edukacji zdalnej.
  • Edukację cyfrową dla Jednostek Samorządu terytorialnego w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
  • przeprowadzenie obligatoryjnego audytu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Gminy otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosi 100 000 zł, natomiast maksymalna to 2 000 000 zł.

I runda: 18.10 - 17.11.2021 - Lista Gmin w pierwszym naborze

II runda: 22.11 - 22.12.2021 - Lista Gmin w drugim naborze

III runda: 11.01 - 10.02.2022 - Lista Gmin w trzecim naborze

III runda (aktualizacja listy 12.01.2022) : Zaktualiozwana lista Gmin w trzecim naborze.

Konkurs podzielony jest na 3 rundy, każda gmina będzie miała wyznaczoną dla siebie rundę, listę gmin uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie będzie można poznać w dniu uruchomienia każdej rundy. 

Maksymalna kwota dofinansowania będzie wskazana dla każdej gminy w dokumentacji konkursowej z chwilą uruchomienia naboru. 

Wysokość grantu w ogłoszonych rundach można zleźć pod linkiem: [LINK]

Wyznaczanie poziomu dofinansowania dla podmiotów uprawnionych wraz z przykładem

 

W dniu 24-11-2021 została opublikowana lista wniosków grantowych wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Na liście znajduje się 355 Gmin. Listę można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina lub pobrać klikając tu [pobierz] Lista jest aktualna na dzień 22.11.2021 r.

W dniu 08-12-2021 opublikowano aktualizację listy Gmin, które przeszły pozytywnie proces oceny wniosków o grant w ramach projektu Cyfrowa Gmina.Listę Gmin można pobrać tu: [LINK] lub na naszej stronie w artykule Aktualizacja listy Gmin, które otrzymały dofinansowanie !

W dniu 10-12-2021 po raz kolejny zaktualizowano listę projektów, które pozytywnie przeszły proces oceny wniosków i otrzymały dofinansowanie. Listę można pobrać [ POBIERZ ] lub zapoznać się z nią w artykule: Przyznano już 119 447 157,25 zł - aktualizacja listy gmin

W dniu 17-12-2021 dodano do listy gmin kolejne 116 pozycji. Oznacza to, że kolejne gminy otrzymają grant w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Listę można znleźć tu [ POBIERZ ] lub zapoznać się pod adresem: Lista Gmin wybranych do dofinansowania - kolejna aktualizacja

W dniu 20-12-2021 lista gmin z pozytywną opinią wniosku została ponownie zaktualizowana. Do oceny zostały tylko 3 wnioski. Listę można znaleźć tu [ POBIERZ ] lub zapoznać się pod adresem: Lista Gmin wybranych do dofinansowania - aktualizacja z dnia 20-12-2021

W dniu 23-12-2021 lista gmin z pozytywną opinią wniosku została ponownie zaktualizowana. Listę można znaleźć tu [ POBIERZ ] lub zapoznać się pod adresem: Lista Gmin wybranych do dofinansowania - aktualizacja z dnia 23-12-2021

W dniu 11-01-2022 opublikowano pierwszą listę gmin z  drugiego naboru z pozytywną opinią wniosku. Lista jest datowana na 03-01-2022. Listę można znaleźć tu [ POBIERZ ] lub zapoznać się pod adresem: Pierwsza lista Gmin z II naboru po pozytywnej ocenie

W dniu 14-01-2022 opublikowano aktualizajcę listy gmin z  drugiego naboru z pozytywną opinią wniosku. Listę można znaleźć tu  [ POBIERZ ] lub zapoznać się pod adresem: Aktualizacja listy Gmin z II naboru po pozytywnej ocenie

W dniu 21-01-2022 opublikowano aktualizajcę listy gmin z  drugiego naboru z pozytywną opinią wniosku. Listę można znaleźć tu  [ POBIERZ ] lub zapoznać się pod adresem: Aktualizacja listy Gmin z II naboru po pozytywnej ocenie

W dniu 09-02-2022 opublikowano aktualizajcę listy gmin z  drugiego naboru z pozytywną opinią wniosku. Listę można znaleźć tu  [ POBIERZ ] lub zapoznać się pod adresem: Aktualizacja listy Gmin z II naboru po pozytywnej ocenie