Jako grupa specjalistów z zakresu informatyzacji i cyfryzacji Jednostek Samorządu Terytorialnego polecamy swoje usługi w zakresie pomocy merytorycznej przy wypełnianiu wniosku jak i przygotowywaniu koncepcji. Nasze wieloletnie doświadczenie pomaga skutecznie złożyć wniosek. Przygotujemy koncepcję dostosowaną do potrzeb każdej Gminy indywidualnie - co ważne - robimy to bezkosztowo i w pełni profesjonalnie !

 

  • Wniosek o przyznanie Grantu należy wypełnić za pomocą Generatora Wniosków Grantowych, zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: https://gov.pl/cppc/cyfrowa-gmina.
  • Złożenie Wniosku o przyznanie Grantu jest możliwe wyłącznie przez Wnioskodawcę, który we wniosku o przyznanie Grantu oświadczy, że zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuje jego zasady.
  • Wnioskodawca ma możliwość wycofania Wniosku o przyznanie Grantu przesyłając za pośrednictwem GWG pismo z informacją o wycofaniu podpisane elektronicznie zgodnie z reprezentacją Wnioskodawcy.

 

Zapraszamy do kontaktu [KONTAKT]