W dniu 07 czerwca 2023 został opublikowany komunikat Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym.

Regulacje ustawy o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 wprowadzają istotne zmiany w sposobie przesyłania dokumentów dla JST oraz ich jednostek organizacyjnych, a mają na celu usprawnienie procesu doręczeń oraz zapewnienie większej skuteczności i bezpieczeństwa komunikacji.

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy wdrażaniu e-Doręczeń, jest posiadanie odpowiedniego systemu zarządzania dokumentacją jakim jest SIDAS EZD, który zapewnia nie tylko bezpieczne przechowywanie dokumentów, ale również umożliwia ich szybkie wyszukiwanie, udostępnianie i wysyłanie poprzez usługę e-Doręczeń, którą świadczy Poczta Polska jako Operator Wybrany. Bez systemu SIDAS EZD e-Doręczenia staną się bardzo dużym obciążeniem dla pracowników nie tylko urzędowych kancelarii ale również dla całych organizacji.

Jeśli zostały Państwu oszczędności w ramach projektu warto zastanowić się nad przeszkoleniem pracowników JST z zakresu e-Doręczeń. Zapraszamy do kontaktu z naszym partnerem Madkom SA