logo CG artykuly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypominamy, że audyty cyberbezpieczeństwa mogą być przeprowadzone wyłącznie przez osoby legitymujące się jednym z poniższych certyfikatów:

1. Certified Internal Auditor (CIA);
2. Certified Information System Auditor (CISA);
3. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie
certyfikacji osób;
4. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób;
5. Certified Information Security Manager (CISM);
6. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC);
7. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT);
8. Certified Information Systems Security Professional (CISSP);
9. Systems Security Certified Practitioner (SSCP);
10. Certified Reliability Professional;
11. Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert.

 

Zapraszmy do skorzystania z usług naszego partnera Madkom SA, którego autytorzy posiadają certyfikaty audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001.