Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin w Polsce (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich).

Beneficjentem może być Jednostka Samorządu Terytorialnego oraz jednostki podległe oraz nadzorowane z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia.