Z ostatniej chwili

Na co można przeznaczyć grant?

Zajdziesz tu aktualne informacje o ogłoszonych naborach, wynikach konkursu,

wydatkach kwalifikowanych (np. SIDAS EZD) czy niekwalifikowanych.

Zaglądaj do nas jak najczęściej.

Dofinansowanie można przeznaczyć na rozwó cyfrowy instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Środki można otrzymać na zadania związane z:

Cyfryzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania (np. klasy SIDAS EZD lub SIDAS mikroEZD), licencji niezbędnych do realizacji e-usług, Biuletynów Informacji Publicznej (SIDAS BIP) pracy i edukacji zdalnej.
Edukacja cyfrowa dla pracowników Urzędów w zakresie obsługi nabytego w ramach projektu Cyfrowa Gmina oprogramowania np. do Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (SIDAS EZD) dla Urzędu czy jednostek podległych, z zakresu obsługi nabytego sprzętu czy podnoszenia kwalifikacji cyfrowych
Przeprowadzenie obligatoryjnego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych poprzez modernizację i zakupy sprzętu IT
HUAWEI to światowy lider w dostarczaniu najnowszych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (ICT). Dzięki zintegrowanym rozwiązaniom w czterech kluczowych domenach – sieci telekomunikacyjne, technologie informatyczne (IT), urządzenia inteligentne i usługi w chmurze Huawei jest w stanie dostarczać technologie cyfrowe każdej osobie, do każdego domu i organizacji, aby stworzyć w pełni połączony, inteligentny świat.
 
 
 
HW POS RGB Horizontal 150ppi
Co można otrzymać w ramach przyznanego grantu
Przeglądaj produkty